Informatyka i Ekonometria, studia stacjonarne

sobota 8.12.2018

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Diana Dziewa-Dawidczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 35 518
e-mail: diana_dziewa_dawidczyk(at)sggw.pl
pok. 3/43A, bud. 34
godziny dyżurów

Opiekun przedmiotów matematycznych:

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Olga Zajkowska
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: olga_zajkowska(at)sggw.pl
pok. 3/43A, bud. 34
godziny dyżurów

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 242
e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.pl
pok. 3/42A, bud. 34
godziny dyżurów

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Mariola Chrzanowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 255
e-mail: mariola_chrzanowska(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Michał Gostkowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
e-mail: michal_gostkowski(at)sggw.pl
pok. 3/64, bud. 34
godziny dyżurów

II rok 2017/18, studia II stopnia

Opiekun:

dr Diana Dziewa-Dawidczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 35 518
e-mail: diana_dziewa_dawidczyk(at)sggw.pl
pok. 3/43A, bud. 34
godziny dyżurów

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw