Informatyka i Ekonometria, studia stacjonarne

czwartek 24.09.2020

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Maciej Pankiewicz
Katedra Sztucznej Inteligencji
tel. 22 59 37 277
e-mail: maciej_pankiewicz(at)sggw.edu.pl
pok. 3/66, bud. 34

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Marcin Bator
Katedra Sztucznej Inteligencji
tel. 22 59 37 274
e-mail: marcin_bator(at)sggw.edu.pl
pok. 3/67, bud. 34

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Włodzimierz Wojas
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 336
e-mail: wlodzimierz_wojas(at)sggw.edu.pl
pok. 3/90, bud. 34

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 320
e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.edu.pl
pok. 3/42A, bud. 34

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Mariola Chrzanowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 255
e-mail: mariola_chrzanowska(at)sggw.edu.pl
pok. 3/42B, bud. 34

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw