Business Intelligence Group SAS

środa 17.12.2014

Koło Naukowe Business Intelligence Group SAS

https://www.facebook.com/bigsasgroup?fref=ts

Przewodnicząca: Paulina Samiec

Kontakt: big.sas@outlook.com

 

Jesteśmy młodym Kołem pod patronatem firmy SAS Institute.

Wiemy, że w świecie biznesu najcenniejszą rzeczą jest informacja, stąd też uczymy się jak pozyskiwać wiedzę z danych. Naszą dewizą jest „ przesłuchiwanie danych, aż zaczną zeznawać”

Tematyka naszych spotkań:

• Przetwarzanie danych przy użyciu języka 4GL i SQL SAS
• Text mining (eksploracja tekstu)
• Data mining
• Badanie kampanii marketingowych (analiza churn, koszykowa itp.)
• Techniki eksploracji danych (klasyfikacja, grupowanie, predykcja)
• Budowa modeli ekonometrycznych
• Statystka z pakietem SAS
• Credit scoring – badanie ryzyka w bankowości
• Obsługa modułów Enterprise Guide i Enterprise Miner

Jeśli jesteś ambitny i studia to za mało – Czekamy na Ciebie!

Terminy spotkań:

Wtorek 18.15- 20
Eksploracja danych z pakietem SAS (Enterprise Miner)
Czwartek 15-16
Podstawy języka 4GL/SQL SAS

Więcej informacji na naszej stronie.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw