Szkoła Giełdowa

poniedziałek 1.03.2010

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach partnerstwa działa przy Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoła Giełdowa. Szkoła przeznaczona jest dla każdego, kto jest zainteresowany poszerzeniem swoich wiadomości dotyczących rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału. Udział w zajęciach Szkoły daje szansę na poznanie mechanizmu funkcjonowania rynku papierów wartościowych, giełdy oraz zasad inwestowania na rynku kapitałowym.

Szkoła Giełdowa prowadzi zajęcia w zakresie:

  • Debiut na rynku NewConnect
  • Szkoła Giełdowa IPO – Po kapitał na giełdę
  • Podstawy inwestowania na giełdzie
  • Instrumenty pochodne

Informacje o zapisach:
tel. 022 593 42 52, 022 389 74 41
kom. 0 509 936 736

Kontakt e-mail: szkolagieldowa@sggw.pl

Więcej informacji dostępne jest na stronie:
http://www.szkolagieldowa.pl/osrodki.asp?m=warszawa2

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw