Oracle Academy

poniedziałek 1.03.2010

Wydział uczestniczy w inicjatywie Oracle Academy. W ramach programu pracownicy oraz studenci mają dostęp do najnowszych produktów firmy Oracle. Oprogramowanie Oracle wykorzystywane jest na zajęciach z baz danych, podczas których studenci mają możliwość rozwijania umiejętności technicznych i biznesowych. W ramach programu możliwe jest przyznanie studentom i pracownikom zniżek na kursy oraz egzaminy certyfikacyjne.

Pełną listę oprogramowania dostępnego w różnych ścieżkach programu można znaleźć na stronie
http://academy.oracle.com/

Informacje kontaktowe o Oracle Academy na Wydziale:
Krystyna Kietlińska – krystyna_kietlinska@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw