Seminaria KZM

czwartek 5.01.2012

23.04.2012

prof. Witold Kosiński

,,O zasadzie stacjonarności działania w układach z dyssypacją”

02.04.2012

dr Konrad Furmańczyk, dr Stanisław Jaworski

,,Wykrywanie zmian poziomów w serii niezależnych obserwacji”

19.03.2012

prof. Witold Kosiński

,,O zasadzie stacjonarności działania w układach z dyssypacją”

05.03.2012

dr Adam Przeździecki

,,Liczby pierwsze a kody”

28.11.2011

dr hab. Aleksander Strasburger

,,Funkcje specjalne w teorio-grupowej perspektywie.”

 

25.05.2011

prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

,,Katastrofy i chaos w badaniu systemów gospodarczych.” (streszczenie … )

 

18.05.2011

dr Diana Dziewa-Dawidczyk

,,Całkowanie na przestrzeniach różniczkowych.” (streszczenie … )

 

04.05.2011

prof. dr hab. Jerzy Jezierski

,,Elementy chaosu w ciągach opisujących wzrost populacji.”

 

13.04.2011

prof. Ewa Roszkowska z Uniwersytetu w Białymstoku

,,Koncepcja i zastosowania uogólnionej gry w badaniach ekonomicznych.” (streszczenie …)

 

30.03.2011

mgr Olga Zajkowska

,,Matematyka a ekonomia – krótki przegląd podstawowych modeli makroekonomicznych.”

(streszczenie … )

 

29.11.2010

dr Marek Kociński

,,Pewne aspekty zagadnienia minimalizacji ryzyka na rynkach instrumentów pochodnych.”

(streszczenie …)

 

15.11.2010

mgr Michał Górski

,,Praktyczne i matematyczne aspekty zawodu aktuariusza.”

 

07.06.2010

dr Marcin Dudziński

,,Stochastyczny model rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem procesów gałązkowych.”

(streszczenie … )

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw