BlackBerry

czwartek 28.04.2011

radar

Program Akademia BlackBerry:

W środę, 25. maja, w wyniku połączonej inicjatywy Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz firm Research in Motion, producentem rozwiązania BlackBerry®, Proget, członkiem BlackBerry® Alliance i Polkomtel S.A., operatorem sieci Plus odbędzie się prezentacja projektu dydaktycznego Akademia BlackBerry. Celem programu będzie przekazanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat możliwości implementacji i zarządzania środowiskiem mobilnym we współczesnym przedsiębiorstwie. W czasie kursu studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat technologii BlackBerry (w tym integracji i administrowania rozwiązania BlackBerry® Enterprise Solution™ oraz rozwijania aplikacji mobilnych).

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie to między innymi:

• Dostęp do najnowszych smartfonów i oprogramowania BlackBerry
• Integracja kursów z programem zajęć
• Zdobywanie praktycznych umiejętności w czasie korzystania z urządzeń wykorzystywanych przez współczesne przedsiębiorstwa
• Poznanie technologii BlackBerry
• Zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców

Prezentacja odbędzie się o godz. 12:00 w Audytorium budynku nr 22 (Kliniki Małych Zwierząt). Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o wypełnienie formularza kontaktowego:

Imię
Nazwisko
Email

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw