Oferty pracy dla studentów

piątek 9.04.2021

Oferty pracy w firmie Quanticate Polska dla studentów i innych osób zainteresowanych analizą danych i SAS. Praca związana jest z prowadzeniem badań klinicznych.

  1. Oferta dla osób, które nie mają doświadczenia: Quanticate zatrudnia na stanowisko Programmer I w Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska | LinkedIn. Planowany jest wewnętrzny program szkoleniowy w SAS od samego początku, dlatego nie jest wymagane doświadczenie tylko dobre chęci i analityczny umysł.
  2. Oferta dla osób z doświadczeniem w programowaniu SAS: Quanticate zatrudnia na stanowisko Senior Programmer w Polska | LinkedIn.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw