Spotkanie informacyjne ERASMUS+

czwartek 17.12.2020

Drodzy Studenci,

Przypominam, że trwa nabór na wyjazdy ERASMUS+ w roku akademickim 2020/21.

W związku z tym zapraszam (proszę to traktować jako zaproszenie obowiązkowe) na krótkie spotkanie informacyjne w najbliższy poniedziałek 21.12 na godzinę 11:00.

Spotkanie będzie dotyczyło również możliwości odbycia praktyk międzynarodowych.

Spotkanie odbędzie się na platformie Moodle, w programie BigBlueButton w ramach kursu:

„ERASMUS+ WZIM”
https://e.sggw.pl/course/view.php?id=3340

(Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki / Katedra Systemów Informatycznych/Paweł Jankowski/ERASMUS_WZIM)

Gościem spotkania będzie Pani Joanna Żach z Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Pozdrawiam serdecznie z życzeniami zdrowia.
Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw