Pierwsze zajęcia dla 1 roku Informatyki i Ekonometrii, studiów stacjonarnych

wtorek 29.09.2020

Szanowni Państwo,

Zajęcia na 1 roku Informatyki i Ekonometrii zaczynają się 1 października od dwóch wykładów ze Wstępu do Matematyki. Odbędą się one zdalnie, link do strony kursu jest następujący: https://e.sggw.pl/course/view.php?id=2902 . Kurs jest dostępny bez logowania, jednak wykłady dostępne są po zalogowaniu i zapisaniu, szczegółowe informacje znajdują się pod powyższym linkiem.

Przez pierwsze 4 tygodnie w miejsce wykładów z Analizy Matematycznej I będą odbywały się wykłady ze Wstępu do Matematyki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw