IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców

wtorek 17.03.2020

Studenckie Koła Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Już po raz czwarty organizowana jest konferencja, której celem jest umożliwienie studentom zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych.

Konferencja obejmuje 4 sesje z zakresu:

  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • nauk humanistycznych i społecznych;
  • nauk technicznych;
  • nauk ekonomicznych.

W załączeniu regulamin konferencji: Regulamin.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Formularz rejestracyjny:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2tkc2y_A-P4Ue3nTVEJwFefPNAxcV4PP11JCOWUeSzFucwg/viewform?usp=pp_url.

Zgłoszenia czynne oraz bierne przyjmowane są pod adresem konferencjamn@gmail.com do dnia 12 kwietnia 2020 r.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw