Seminarium KSI

środa 2.10.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Systemów Informatycznych pt. „Simulation of a generalized Atwoods machine with Wolfram Mathematica”, które wygłosi dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 7 października o godzinie 12:15 w sali 3/40. Poniżej oraz w załączniku znajdą Państwo streszczenie wystąpienia. Seminarium będzie połączone z krótkim zebraniem katedry.

SIMULATION OF A GENERALIZED ATWOOD’S MACHINE WITH WOLFRAM MATHEMATICA

We consider a generalized version of Atwood’s machine when two bodies of masses $$m_1$$, $$m_2$$ ($$m_1 \le m_2$$) are attached to opposite ends of a massless inextensible thread wound round two massless frictionless pulleys of negligibly small radius. Both bodies are allowed to oscillate in the plane. Such a system has three degrees of freedom and is essentially non-linear. It demonstrates different kinds of motion, for example, quasi-periodic motion even in the case of equal masses of the bodies. Doing necessary symbolic calculations with Mathematica, we have shown that there exist periodic solutions of the equations of motion. Validity of the results obtained is demonstrated with the computer algebra system Wolfram Mathematica.

Seminar_KSI_07_10_2019

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw