Seminarium KEiS

poniedziałek 16.09.2019

Na seminarium KEiS, które odbędzie się 24 września o godzinie 10 w sali 3/40, referat pod tytułem What is and how to use KeTCindy/KeTCindyJS wygłosi prof. Setsuo Takato (Toho University, Japan).

Krótkie streszczenie poniżej, dłuższe streszczenie w załączniku.

Ketcindy is a plug-in for Cinderella2, a Dynamic Geometry Software (DGS), originally developed as a kind of preprocessor for LaTeX-based graphical code systems.  It is particularly useful for teachers wanting to produce printed materials containing technical drawings, which are to be distributed to students in science courses. Ketcindy has enhanced functions to call the Computer Algebra System (CAS)  Maxima, whose output can be re-used inside Ketcindy. Recently, we have implemented Ketcindy JS to produce more interactive materials. It is a collaborative work of Ketcindy and CindyJS, the later created by a group of researchers at the Technical University of Munich. Using Ketcindy JS, users can produce web-based materials to be used interactively in the classroom.

takatoabstract.pdf

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw