Zaproszenie na inaugurację

piątek 13.09.2019

Dziekan
Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zaprasza na
Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 9.00
w Auli Kryształowej, budynek 9, ul. Nowoursynowska 166.

Program uroczystości:

Hymn państwowy

Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału:
Dr. hab. inż. Michała Kruka

Ślubowanie nowo przyjętych studentów

Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

Wręczenie nagród JM Rektora

Wystąpienie przedstawiciela młodzieży akademickiej

Wykład inauguracyjny:
Dr hab. inż. Dariusz Sawicki, profesor PW
Instytut Elektroniki Politechnika Warszawska
„Perspektywa – sztuka, czy oszustwo”

Gaudeamus

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw