Seminarium KI

piątek 18.01.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Informatyki pt. „Dynamicznie programowane atrybuowane gramatyki regularne i ich zastosowanie w syntaktycznym rozpoznawaniu obrazów”, które wygłosi mgr inż. Piotr Flasiński z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Poniżej znajdą Państwo streszczenie wystąpienia.

W rozprawie przedstawiony został oryginalny model syntaktycznego rozpoznawania obrazów oparty na dynamicznie programowanych atrybutowanych gramatykach regularnych (DPAR) oraz dynamicznie programowanych atrybutowanych automatach skończonych (DPAFS). Wprowadzone w definicji gramatyk typu DPAR i automatów typu DPAFS predykaty stosowalności produkcji/tranzycji oraz odwzorowania sterujące umożliwiają operowanie tak na parametrach odnoszących się do składni wzorców strukturalnych, jak i na atrybutach tych wzorców. To, z kolei, pozwala na dynamiczną kontrolę procesu generacji wzorców w gramatyce typu DPAR oraz procesu analizy wzorców w automacie typu DPAFS, zwiększając moc dyskryminacyjną automatu DPAFS w stosunku do (standardowego) automatu skończonego. Zastosowanie takiej dynamicznej kontroli procesu analizy wzorców przez automat typu DPAFS nie powoduje zwiększenia czasu analizy w odniesieniu do automatu skończonego (w obu przypadkach czas analizy jest liniowy). Zaleta¸ modelu jest możliwość zastosowania go do syntaktycznego rozpoznawania obrazów w sytuacji, gdy we wzorcach występują¸ istotne dla dyskryminacji zależności pomiędzy podstrukturami, które nie tylko mają charakter syntaktyczny ale i semantyczny. Model ten został wykorzystany do konstrukcji systemu STECG wspomagającego uczenie uzasadniania diagnostyki EKG.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw