Seminarium KI

piątek 16.11.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Parametry dźwięku gitar służące do oceny wpływu warunków atmosferycznych na walory akustyczne instrumentu”, które wygłosi dr Piotr Wrzeciono. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Streszczenie
Instrumenty o elementach drewnianych są narażone na zmiany swoich właściwości w związku z higroskopijnością drewna. Efektem tego jest niestałość brzmienia instrumentu. W pracy zaprezentowano grupę parametrów akustycznych opisujących zmiany brzmienia gitary akustycznej w sposób obiektywny. Do przeprowadzenia prac badawczych wykonano dedykowane urządzenia, miedzy innymi pomiarową komorę akustyczną, mechanizm do powtarzalnego wzbudzania strun, oraz system umożliwiający pomiar akustyczny o ekwiwalentnym poziomie szumu wynoszącym 4.5 dBA. Podczas badań instrumenty zostały poddane procesowi wymuszonej alokacji cząsteczek wody w drewnie (nawilżania). Opracowano parametry opisujące czas wybrzmiewania, charakter wybrzmiewania oraz wyrównanie tonalne brzmienia instrumentu. Badania zostały przeprowadzone w ramach współpracy z pracownią lutniczą GuitarHelp.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw