Seminarium KI

piątek 12.10.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zastosowanie klasycznych modeli kolejkowych i ich uogólnień do analizy systemów informatycznych o stochastycznym charakterze działania: cz. 2 — modele systemów obsługi zgłoszeń niejednorodnych”, które wygłosi dr Marcin Ziółkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 15 października 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Streszczenie
Wykorzystanie modeli kolejkowych do analizy systemów informatycznych o stochastycznym charakterze działania jest w ostatnich latach bardzo istotną formą działalności naukowców zajmujących się informatyką techniczną. Modele kolejkowe były początkowo (XX wiek) używane do modelowania systemów telekomunikacyjnych i wydawało się, że lata świetności tych badań już dawno minęły. Jednak w związku z rozwojem Internetu oraz sieci komputerowych, rola modelowania opartego o systemy kolejkowe (a właściwie ich poważne matematyczne uogólnienia biorące pod uwagę ograniczenie tzw. objętości sumarycznej zgłoszeń oraz charakter zależności między objętością zgłoszenia oraz czasem jego obsługi) w ostatnich latach wzrasta, o czym świadczy duża liczba publikacji oraz cytowań prac, szczególnie w ostatnich latach. Powodem wzrostu zainteresowania tą tematyką jest praktyczność modeli, które mogą być wykorzystane już na etapie projektowania systemów informatycznych. Autor pragnie przedstawić najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie oraz własne wyniki, publikowane w ostatnim roku w czasopismach z listy A, a także zachęcić pracowników Wydziału do ewentualnej współpracy lub zainteresowania się tą tematyką.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw