School of Life

sobota 28.07.2018

Program rozwojowy „School of Life” jest skierowany do osób w wieku 18-30 lat, poszukujących swojej ścieżki kariery.

Jest to program autorski „Fundacji Life Leaders”, oparty na doświadczeniach z poprzednich dwóch edycji programu.

Rekrutacja trwa do 31 lipca.

Na stronie www.schooloflife.pl znajduje się link do prostego formularza rekrutacyjnego.
Broszura informacyjna: https://drive.google.com/file/d/1CplyrvjP-U-ovIdrFkFK8kOW8y3YCRqJ/view?gt.
Facebook: https://www.facebook.com/events/2103589276338833.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw