Wspomnienie o Profesorze Adamie Ciarkowskim

wtorek 26.06.2018

Z wielką przykrością przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi dr. hab. inż. Adama Ciarkowskiego, prof. SGGW w dniu 25.06.2018. Niesamowite, że sprawy potoczyły się tak niefortunnie i tak szybko.
Jeszcze na początku czerwca przekonywaliśmy Profesora żeby dołączył do nas jak zwykle na corocznej konferencji STI w Bieszczadach. Do końca czekaliśmy na jego udział – miał zarezerwowane miejsce na konferencji.
Nawet nie zdążyliśmy podziękować i pożegnać Profesora na planowanym spotkaniu pożegnalnym we wrześniu z związku z przejściem Pana Prof. na emeryturę.
Profesora znaliśmy jako człowieka nad wyraz uczciwego, rzetelnego, pracowitego, wspaniałego naukowca, dydaktyka i kolegę.
Wierzymy, że Prof. Ciarkowski był obecny duchem na naszym poniedziałkowym zebraniu Katedry…
Spoczywaj w pokoju wiecznym Panie Profesorze…

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw