Seminarium wydziałowe

poniedziałek 11.06.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ”Kryształy Pauliego”, które wygłosi prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Kryształy Pauliego są strukturami geometrycznymi, które tworzą nieoddziałujące cząstki kwantowe podlegające statystyce Fermiego-Diraca. Prelegent niedawno opublikował na ten temat artykuł w czasopiśmie Nature https://www.nature.com/articles/s41598-017-14952-2.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw