Międzynarodowa Konferencja „Quantitative Methods in Economics”

poniedziałek 11.06.2018

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Quantitative Methods in Economics” („Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych„), która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 roku. Konferencję swoim patronatem objął JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, a gościem honorowym będzie JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki. Partnerami Konferencji są Główny Urząd Statystyczny, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz StatSoft Polska. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką zastosowań metod ilościowych w szeroko rozumianych zagadnieniach ekonomicznych. Konferencja ma także na celu umożliwić merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów związanych z analizą danych, integrację środowiska naukowego oraz dyskusję nad aktualnymi problemami teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji​: http://mibe.sggw.pl/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw