Seminarium KZM

środa 18.04.2018

Katedra Zastosowań Matematyki serdecznie zaprasza na seminarium 23 kwietnia o godz. 13.00 w sali 3/11.

Prelegent: dr Adam Przeździecki.

Tytuł: Kombinatoryczne zastosowania wielomianów pokrewnych do wyznacznika.

Abstrakt:
Jako przykład kombinatorycznego zastosowania wyznacznika przedstawię wersję twierdzenia Kirchhoffa, które znajduje liczbę rozpinających drzew w grafie. Opiszę modyfikację algorytmu Mahajan i Vinay obliczającego wyznacznik. Powiem, co to jest permanent i dlaczego nie ma on pewnych ograniczeń kombinatorycznych właściwych dla wyznacznika. Zakończę przedstawieniem opracowanego przeze mnie wielomianu zliczającego liczbę podgrafów Eulerowskich (niekoniecznie spójnych) danego grafu planarnego. Graf jest Eulerowski, jeśli każdy jego wierzchołek sąsiaduje z parzystą liczbą krawędzi. Algorytm obliczania tego wielomianu przypomina algorytm Mahajan i Vinay dla wyznacznika.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw