Seminarium KI

środa 7.03.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Tworzenie sieci powiązań pomiędzy tekstami z wykorzystaniem hiperwęzłów„, które wygłosi dr inż. Piotr Wrzeciono. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 marca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu znajdą Państwo poniżej.

Zagadnienie automatycznego grupowania tekstów jest bardzo istotne z punktu widzenia przeszukiwania treści, np. w różnego rodzaju wyszukiwarkach internetowych. Zaprezentowane podczas seminarium rozwiązanie tego problemu bazuje na hiperwęzłach, tworzonych dla każdego tekstu na podstawie analizy częstościowej i gramatycznej. Pozwala to na znalezienie właściwego kontekstu, jak również powiązanie tekstów w grupy o podobnym kontekście. Rezultatem takiej analizy jest graf, którego wierzchołkami są hiperwęzły (dla każdego tekstu jeden), a krawędzie posiadają wagi informujące o podobieństwie pomiędzy nimi. Do testów metody wykorzystano artykuły naukowe pisane po polsku o tematyce rolniczej. Przeprowadzono również eksperyment polegający na tłumaczeniu hiperwęzłów na język angielski z użyciem tezaurusa AGROVOC oraz automatycznego translatora Googla i sprawdzenia, czy hiperwęzły uzyskane w jednym języku naturalnym mogą być wykorzystane do tworzenia hiperwęzłów dla innych języków, w tym tak od siebie odległych jak angielski i polski.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw