Seminarium KZM

piątek 16.02.2018

Katedra KZM zaprasza na seminarium 26.02 o godz.12.00 sala 3/40 byd.34.

Prelegent: dr Marek Siłuszyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Tytul referatu: Matematyczny model opisujący rozprzestrzenianie się cząstek galaktycznego promieniowania kosmicznego

Streszczenie:
Prezentacja modelu opisującego rozkład cząstek Galaktycznego Promieniowania Kosmicznego (GPK) w heliosferze. Uwzględniono dyfuzję, konwekcje oraz zmianę energii cząstek, konstrukcja na podstawie równania transportu Parkera. W symulacji numerycznej zostały uwzględnione zmiany kilku wielkości fizycznych. Porównując otrzymane rozwiązania numeryczne z danymi eksperymentalnymi intensywności GPK rejestrowanymi przez monitor neutronowy otrzymaliśmy opóźnienie 18 miesięcy.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw