Seminarium KZM

czwartek 18.01.2018

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki
poniedziałek 22 stycznia 11:15 w sali 3/19

Prelegentem będzie Amitesh Datta, doktorant z Uniwersytetu Princeton

Tytuł referatu: Polynomials, Fixed Points, and Stability.

Abstrakt:
I will introduce and motivate recent work of Church, Farb and others on the stability of certain counts of polynomials over finite fields. More precisely, the number of polynomials in one variable of degree $d$ over a finite field $F_q$ satisfying a chosen property (e.g., one of the following properties: with no square factors, with exactly one root/linear factor, with exactly one irreducible quadratic factor etc.) can be expressed as a polynomial in $q$ for each $d$, and the (suitably normalized) coefficients of these polynomials stabilize in the limit as $d\to \infty$. An important feature of this work is the use of ideas from algebraic topology pertaining to counting the number of fixed points of functions, to count the number of solutions of Diophantine equations arising in number theory. I will focus on illustrating these ideas through several elementary and explicit examples, such as that of the space of all configurations of points in the plane.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw