Studencka Konferencja DwuMIan

wtorek 16.01.2018

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

Powstała z inicjatywy:

– Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
– MI2 Data Labu,
– Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
– Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
– Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiających matematykę. Konferencja podzielona będzie na dwie równoległe sesje tematyczne: „Statystyka i Inżynieria Danych” oraz „Zastosowania Matematyki w Naukach Technicznych i Przyrodniczych”. Częścią wydarzenia będzie także sesja plakatowa.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23 – 25 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY, ALE KONIECZNA JEST REJESTRACJA ELEKTRONICZNA.

Zapisy rozpoczęły się 15 stycznia.

Więcej informacji odnośnie konferencji znajduje się na stronie: https://dwumian.mini.pw.edu.pl/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw