Seminarium wydziałowe

wtorek 16.01.2018

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Currie zgodził się na wygłoszenie u nas na Wydziale wykładu na następujący temat: „Badania wielkoskalowe w rozwoju medycyny molekularnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkim do aktywnego uczestnictwa w seminarium wydziałowym, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 w sali 3/40,

https://www.coi.pl/struktura-organizacyjna/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-naukowych/zaklad-genetyki/

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw