Seminarium wydziałowe

czwartek 11.01.2018

W poniedziałek 15 stycznia o godzinie 12:15 w sali 3/40 odbędzie się seminarium, podczas którego prof. Amitava Datta wygłosi referat „Construction of polynomial-size optical priority queues using linear switches and fiber delay lines”.

Streszczenie
One of the main problems in all-optical packet switched networks is the buffering of packets. A popular solution for buffering packets is to use a set of fiber delay lines attached to a switch. A priority queue is one of the most general buffering schemes that allows the packet with the highest priority to depart the buffer on a departure request and dropping of the lowest priority packet if a new packet arrives when the buffer is full. We present a recursive algorithm for constructing optical priority queues of polynomial size from a switch with linear number of inputs/outputs and fiber delay lines. The best known lower bound allows the construction of a priority queue of size 2^M using a switch of size M. However, the best known upper bound constructs a priority queue of size M^3 using a switch of size M. We show that it is possible to construct a priority queue of size O(M^c) for a fixed constant c using a switch of size O(M).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw