Seminarium KZM

poniedziałek 4.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 11.12 o godz. 13.10 w sali 3/84. Mamy specjalnego gościa, Panią Dziekan dr hab. Joannę Landmesser.

Tytul wystąpienia to: „Pomiar zróżnicowania dochodów w Polsce – szacowanie krzywych Lorenza za pomocą funkcji hazardu”.

Celem badania była analiza różnic pomiędzy rozkładami dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce. Wykorzystana została możliwość oszacowania warunkowej gęstości oraz warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Następnie estymowane były krzywe Lorenza oraz współczynniki Giniego dla wynagrodzeń. Zastosowana metoda, poza określeniem rozmiaru zróżnicowania dochodów w obu grupach, pozwoliła na ocenę wpływu poszczególnych charakterystyk osób na kształt krzywej Lorenza.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw