Seminarium KI

czwartek 28.09.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Detektor zmian oparty na koncepcji współzawodnictwa z testem statystycznym”, które wygłosi dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 2 października 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40. Na seminarium zostanie przedstawiony detektor skoków wartości lub inaczej mówiąc zmian wartości funkcji i jej pochodnej wykorzystujący koncepcję współzawodniczących aproksymatorów. Stosowany w znanych z literatury wersji detektora warunek na istnienie skoku został rozszerzony przez dodanie warunku statystycznego. Warunek ten zmniejsza liczbę fałszywie pozytywnych detekcji.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw