XII Konferencja Information Systems In Management 2017

poniedziałek 22.05.2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konferencji Naukowej Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, organizowanej przez Katedrę Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2017 (czwartek, piątek) w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Modelowania procesów biznesowych
 • Zarządzania wiedzą
 • Projektowania informatycznych systemów zarządzania
 • Technologii i systemów baz danych
 • Business Intelligence
 • Handlu elektronicznego
 • Komputerowego wspomagania logistyki
 • Rynku narzędzi informatycznych w Polsce
 • Administracji elektronicznej
 • Metod przetwarzania i analizy danych
 • Metod ilościowych w analizie danych i modelowaniu
 • Zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych
 • Ekonomicznych aspektów wykorzystywania SIZ

Koszt udziału w Konferencji wynosi 700 zł (koszt udziału doktoranta wynosi 500 zł).

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Information Systems in Management” (nr ISSN: 2084-5537).

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej http://isim.wzim.sggw.pl/.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem http://isim.wzim.sggw.pl/for.htm.

Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do 15 września. W zgłoszeniu należy podać tytuł artykułu oraz jego streszczenie.

Zaproszenie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw