Seminarium wydziałowe

piątek 5.05.2017

8.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, pt. „O rozkładzie liczb pierwszych na spirali Ulama”.

Streszczenie
Liczby pierwsze na spirali Ulama tworzą interesujące skupienia leżące na prostych diagonalnych przechodzących przez punkty kratowe. Wykorzystując metody analizy obrazów można wykryć długie sekwencje liczb pierwszych także na prostych niediagonalnych. Dość nieoczekiwanie, otrzymane wyniki mają nietrywialne konsekwencje dla elementarnej i algebraicznej teorii liczb.

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw