Seminarium wydziałowe

poniedziałek 16.01.2017

W poniedziałek 23.01.2017 o godzinie 12.15 w sali 3/40 w budynku 34 odbędzie się semianarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz pierwsze z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana” na którym referat wygłosi dr hab. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Pirat też człowiek. Teoretyczna i eksperymentalna analiza decyzji o naruszeniu praw autorskich”.

Streszczenie

W tym wystąpieniu podsumuję wybrane badania projektu iPiracy (http://grape.org.pl/ipiracy/publikacje-ipiracy/) dotyczące ekonomicznych i etycznych aspektów piractwa komputerowego. Przedmiotem naszych dociekań było w szczególności to, czy (niektórzy) użytkownicy Internetu odczuwają dyskomfort pobierając nieautoryzowane treści audiowizualne, czy są w związku z tym skłonni płacić za wersję legalną nawet bez zagrożenia karą i jak taka tendencja wpływa na funkcjonowanie rynków dóbr kultury.

Serdecznie zapraszmy

dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska (…)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw