Seminarium KZM

czwartek 17.11.2016

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada o godz. 13:15 w sali 3/40 budynku nr 34. Na seminarium dr Konrad Furmańczyk wygłosi referat „Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne”.
Streszczenie
W referacie omówione zostaną: asymptotyka FDR, oszacowania FDP dla procedur step-down, selekcja zmiennych w modelach parametrycznych przy wykorzystaniu procedur step-down, testowania wielu hipotez statystycznych, rozkłady sumy dla kopuł Archimedesa oraz zastosowanie parametrycznej wersji algorytmu V-Box w detekcji obserwacji odstających. Przedstawione w trakcie referatu wyniki – uzyskane samodzielnie oraz we współpracy – stanowią główny dorobek naukowy prelegenta w okresie po otrzymaniu przez niego stopnia doktora.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw