Szkolenie biblioteczne

wtorek 27.09.2016

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku odbędzie się w Sali Konferencyjnej w gmachu Biblioteki Głównej (budynek 48, wejście A).

Informatyka i Ekonometria

Poniedziałek 3.10 godz.13:15-14:45 studenci według alfabetu od A do Ł

Piątek 7.10 godz. 13:30-15:30 studenci według alfabetu od M do Ż

Informatyka

Czwartek 6.10 godz.10:00-12:00 studenci według alfabetu od A do Ł

Czwartek 6.10 godz. 12:00-14:00 studenci według alfabetu od M do Ż

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw