Rejestracja na studia magisterskie

wtorek 30.08.2016

Szanowni Studenci pragnący się rejestrować na studia magisterskie,

Przypominam, że w chwili obecnej trwa uzupełniająca rejestracja na studia magisterskie:

• Informatyka i Ekonometria – studia stacjonarne,
• Informatyka i Ekonometria – studia niestacjonarne,
• Informatyka – studia niestacjonarne.

Termin rejestracji kandydatów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wyboru/zmiany kierunku studiów – do 08 września, do godz. 24.

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września, w godz. 9-15.

W związku z tym, że termin składania dokumentów upływa 21 września:

• egzaminy dyplomowe dla osób chcących kontynuować studia – 20 września,
• ostateczny termin składania prac dyplomowych w dziekanacie – 13 września.

Z pozdrowieniami,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw