Seminarium KZM

czwartek 9.06.2016

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na referat w ramach Seminarium KZM:
Termin i miejsce referatu: 13.06.2016 r. (pon.), g. 12:15, s. 3/8, b. 34,
Prelegent: mgr Jakub Klima (Politechnika Łódzka),
Tytuł referatu: „Zastosowanie twierdzenia Banacha o punkcie stałym dla stożkowych przestrzeni metrycznych w równaniach różniczkowych”,
Streszczenie referatu: w referacie wprowadzimy pojęcie stożkowej przestrzeni metrycznej. Jest to uogólnienie klasycznej przestrzeni metrycznej w takim sensie, że metryka przyjmuje wartości w stożku zawartym w pewnej przestrzeni Banacha. Następnie omówimy generalizację znanego twierdzenie Banacha o punkcie stałym na przypadek powyższej przestrzeni. Jako zastosowanie w równaniach różniczkowych podamy alternatywny dowód twierdzenia Picarda-Lindeloefa, który będzie opierał się na uogólnionym twierdzeniu Banacha.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw