Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

poniedziałek 9.05.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja br. elektorzy WZIM dokonali wyboru prodziekanów na kadencję 2016/2017 – 2019/2020.

Dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki
Dr inż. Michał Kruk – Prodziekan ds. Dydaktyki
Dr hab. Joanna Landmesser – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju

25 kwietnia br. dziekanem elektem został

dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW.

Nowe władze WZIM SGGW rozpoczną kadencję 1 września.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Alexander Prokopenya

Załącznik: treść komunikatu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw