Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

piątek 6.05.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. Dziekan Elekt dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – prof. SGGW zgłosił następujące kandydatury na stanowiska Prodziekanów Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki:

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW,
Prodziekan ds. Dydaktyki – dr inż. Michał Kruk,
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju – dr hab. Joanna Landmesser.

Uprzejmie zapraszam elektorów WZIM 9 maja br. o godz. 10:00 na wybory prodziekanów do sali 3/40.

Przypominam, że zgodnie z Terminarzem Wyborów 9 maja br. o godz. 12:00 w sali 3/40 odbędzie się zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGGW, jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego. Celem zebrania jest wybór 1 przedstawiciela do Senatu SGGW.

9 maja br. o godz. 12:30 w sali 3/40 odbędzie się zebranie nauczycieli akademickich WZIM nie posiadających stopnia doktora habilitowanego. Celem zebrania jest wybór 5 przedstawicieli do Rady Wydziału WZIM.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Alexander Prokopenya

Załącznik: treść komunikatu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw