Wybory elektorów reprezentujących studentów

poniedziałek 7.03.2016

Drodzy Studenci WZIM!

25 kwietnia 2016 r. odbędą się wybory na Dziekana i Prodziekanów Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie. Spośród całego Wydziału wybieranych jest 25 elektorów. Jako student WZIM SGGW masz możliwość bezpośredniego wyboru Dziekana na kolejną kadencję.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki na zebraniu otwartym 9 marca o 18.30 przeprowadzi tajne wybory na pięciu Elektorów reprezentujących w tych wyborach studentów Wydziału.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby w środę (9.03) o godzinie 18:30 do pokoju samorządu (3/38 b. 34).

Z podrowieniami,

Piotr Uroda Przewodniczący
RWSS WZIM Inf Eko III rok

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw