Seminarium KZI

niedziela 6.03.2016

W poniedziałek 7.03.2016 o godz. 13:00 w sali 3/11 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Informatyki. Referat „Przybliżona transformata Fouriera i jej zastosowania w obliczeniach kwantowych” wygłosi dr hab. Alexander Prokopenya. Zaprezentowany zostanie algorytm kwantowy dla obliczenia przybliżonej transformaty Fouriera oraz obwód kwantowy dla jego implementacji. Udowodniono, że stosowanie przybliżonej transformaty Fouriera zamiast dokładnej transformaty w niektórych algorytmach kwantowych pozwala otrzymać poprawne wyniki bez znacznej straty dokładności obliczeń oraz prawdopodobieństwa sukcesu. Dla demonstracji efektywności stosowania przybliżonej transformaty Fouriera przedstawiono wyniki symulacji obliczeń kwantowych za pomocą pakietu QuantumCircuit, opracowanego w systemie Wolfram Mathematica.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw