Seminarium KZM

piątek 4.03.2016

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium:

Termin i miejsce referatu: 7.03.2016 r. (pon.), g. 13:00, s. 3/8, b. 34;
Prelegent: dr Joanna Kaleta;
Tytuł: „Pewne metody analizy perturbacyjnej w fizyce statystycznej„.

Streszczenie
Omówione zostanie wykorzystanie stosunkowo nowego sposobu przybliżonego, analitycznego rozwiązywania równań, zwanego „metodą analizy homotopijnej” (MAH). Metoda ta zostanie zaaplikowana w przypadku stochastycznych równań różniczkowych oraz równania Fokkera-Plancka. Okazuje się, że MAH pozwala osiągnąć znakomitą zgodność rozwiązań przybliżonych z dokładnymi, o ile te ostatnie są możliwe do uzyskania.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw