FameLab Poland 2016

wtorek 1.03.2016

Famelab to międzynarodowy konkurs organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i British Council, który zachęca naukowców – naturalnych rzeczników nauki – do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.

FameLab to też program, w którym naukowcy doskonalą sztukę prezentacji, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach czy współpracę z dziennikarzami w programie Rzecznicy Nauki oraz przez angażowanie się w liczne programy Centrum Nauki Kopernik.

Podczas półfinału tegorocznej edycji konkursu w pracach jury brał udział Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski.

Więcej informacji na stronach:
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/famelab/,
http://www.famelab.org.pl/,
https://www.facebook.com/FameLabPoland.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw