UWAGA WAŻNE TERMINY

czwartek 11.02.2016

Sesja egzaminacyjna zimowa: 28 stycznia 2016 r. – 05 lutego 2016 r.

Sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa: 08 lutego 2016 r. – 16 lutego 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O WARUNKOWĄ REJESTRACJĘ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKAD. 2015/16 dla studentów studiów stacjonarnych upływa 24 lutego 2016 r. , dla studentów studiów niestacjonarnych upływa 27 lutego 2016 r.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw