Fakultety

czwartek 11.02.2016

Szanowni Studenci,

Kończymy ustalanie terminów fakultetów prowadzonych przez firmy zewnętrzne.

Na zajęcia z przedmiotu „Brydż sportowy” zarezerwowaliśmy następujące terminy:

Informatyka semestr 1, mgr – Poniedziałek 15:00-16:30, Sala 7, Budynek 23;
Informatyka, semestr 4, inż – Wtorek 12:00-13:30, Sala 3/82, Budynek 34;
Informatyka i ekonometria – środa 16:00-17:30, Sala 3/83, Budynek 34.

Przedmiot prowadzony przez firmę Assecco rozpocznie się w drugim/trzecim semestrze zajęć. Projekty będą jak co semestr realizowane w siedzibie firmy w Miasteczku Wilanów. Osoby, które wybrały ten fakultet, mogą się zastanowić nad doborem kolegów/koleżanek do 4/5-osobowych grup.

Terminy fakultetu firmy Billenium są jeszcze ustalane.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw