Konferencje dla młodych naukowców

piątek 29.01.2016

Od 20 stycznia do 17 lutego trwa rekrutacja na dwie konferencje dla młodych naukowców:

 

1. NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców

Terminy i miejsca: 2.04.2016 – Olsztyn, 3.04.2016 – Gdańsk, 16.04.2016 Wrocław, 17.04.2016 – Poznań

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy – maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz Członkowie Kół Naukowych.

2. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

Termin i miejsce: 9.04.2016 – Kraków

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy – maksymalnie 5 lat po obronie.

Wszystkie informacje o konferencjach można znaleźć klikając na poniższe linki:

1. http://www.doktorant.com.pl/nwdpn2016.html,
2. http://www.doktorant.com.pl/dnd-iv-edycja.html
(do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw