Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie – 2015 r.

środa 30.12.2015

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego funkcjonowania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełnia system gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dla autorów prac wyróżniających się wysokim poziomem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2500 do 15000 PLN) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym „Bezpieczny Bank”.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza do uczestniczenia w tegorocznej edycji Konkursu zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie w SGGW w 2015 r.

Zachęcamy do zgłaszania prac dyplomowych do udziału w Konkursie!

Więcej informacji dotyczących zasad, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Funduszu: http://www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 58 30 574.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw