Seminarium KZM

piątek 4.12.2015

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium:

Termin i miejsce: 7.12.2015 r. (pon.), g. 12:15, s. 3/18, b. 34,
Prelegent: dr Włodzimierz Wojas,
Tytuł: „Logarytmiczna wizualizacja wielomianów Taylora w kontekście lokalnej aproksymacji funkcji”.

Streszczenie
Referat podejmuje kwestię trudności w wizualizacji najlepszej lokalnej aproksymacji wielomianowej funkcji jednej zmiennej za pomocą wielomianów Taylora. Zaproponowana metoda polega na użyciu skali logarytmicznej w celu zaprezentowania różnic pomiędzy wartościami funkcji a wartościami jej wielomianów Taylora.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw