Seminarium KZI

wtorek 27.10.2015

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 9 listopada o godz. 13:00 w sali 3/18. Referat „Analiza wydajności systemów wielowątkowych ze wspólna pamięcią rozproszona” wygłosi prof. dr hab. inż. Włodzimierz M. Zuberek (Department of Computer Science Memorial University St.John’s, Canada).

Streszczenie
Wielowątkowość (ang. multithreading) jest metodą tolerowania opóźnień związanych z dostępami do pamięci. W systemach ze wspólna pamięcią rozproszoną (ang. distributed shared memory), opóźnienia takie są szczególnie istotne gdyż oprócz dostępu do pamięci obejmują przesyłanie informacji miedzy elementami systemu. Jedną z metod realizacji wielowątkowości jest metoda przeplatana (ang. interleaved multithreading), w której kolejne instrukcje są (cyklicznie) pobierane z (niezależnych) wątków eliminując wstrzymania (potokowego) procesora spowodowane hazardami danych. Wpływ parametrów wielowątkowości na wydajność systemu jest przedstawiony na podstawie symulacyjnego modelu systemu wielowątkowego ze wspólna pamięcią rozproszoną. Wprowadzone jest również pojęcie systemu zrównoważonego ze względu na wydajność.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw