Zmiany w planie zajęć

środa 21.10.2015

Z uwagi na odbywającą się w dniach 22-23 października (czwartek-piątek) na Wydziale Konferencję wprowadzone zostają jednorazowo następujące zmiany z planie:

Czwartek

IiE rok I, Analiza matematyczna (godz. 10-12); wykład przeniesiony do Auli I w budynku 32.

INF rok II, Podstawy elektroniki (godz. 12-14); wykład przeniesiony do Auli I w budynku 24.

INF rok I, Podstawy matematyki wyższej (godz. 14-16); wykład przeniesiony do Audytorium 7 w budynku 24.

INF rok I, grupy 1. i 2. , Podstawy matematyki wyższej; ćwiczenia rozpoczną się od godziny 16.45 w sali 3/40.

IiE rok III, Zarządzanie; wykład i ćwiczenia zostają odwołane.

Piątek

INF rok II, Podstawy ekonomii – wykład przeniesiony do Auli I w budynku 23.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw