Jednorazowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

sobota 10.10.2015

STUDIA STACJONARNE

Kierunek INFORMATYKA

13.10.2015r. (Wtorek ) od 14:00-17:00 Bud. 32 Aula III

Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA

14.10.2015 r. ( Środa ) od 15:00-18:00 Bud. 32 Aula II

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA i INFORMATYKA

23.10.2015 r. (Piątek ) od godz. 16:30-18:00 Aula IV bud. 34

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw